കൊവിഡ്-19 : ഗുരുവായൂരിലെ വഴിയോരക്കച്ചവടം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു

ഗുരുവായൂർ: നഗരസഭയിൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ വഴിയോരക്കച്ചവടം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു.മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വൈകീട്ട് 7 മണി വരെ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി.ജില്ലയിൽ കൊവിഡ് 19...

GURUVAYUR NOW

LATEST NEWS