ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രo – ഓണ പൂക്കളം

News Also Available in English, Hindi, Tamil

തിരുവോണ ദിന പൂക്കളം
ThiruOnam Pookalam
ഉത്രാടം നാളിൽ ഒരുക്കിയ പൂക്കളം.
Uthradam Pookalam
ഏവർക്കും ഉത്രാടം ദിനാശംസകൾ
Happy Uthradam to all
പൂരാടം ദിന പൂക്കളം
Pooradam Pookalam
മൂലം നാളിലൊരുക്കിയ പൂക്കളം
Moolam Day Pookalam
തൃക്കേട്ട പൂക്കളം
Thriketa Pookalam
അനിഴം നാളിൽ ഒരുക്കിയ പൂക്കളം
Anizham Pookalam @ Guruvayoor Temple
വിശാഖം നാളിൽ ഒരുക്കിയ പൂക്കളം
Vizhakam Pookalam
ചോതി നാളിലൊരുക്കിയ പൂക്കളം
Today Chothi Pookalam
കണ്ണന്റെ തിരുനടയിൽ ചിത്തിര ദിന പൂക്കളം
അത്തം നാൾ പൂക്കളം – ഒരുക്കിയത് സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഫ്ലവർ മാർട്ട്, ഗുരുവായൂർ

Photos :  Saritha Studio Guruvayur

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Translate »