ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ പരിധിയില്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്

ഗുരുവായൂര്‍ : ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ പരിധിയില്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.പൂക്കോട് സോണില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്കും അര്‍ബന്‍ സോണില്‍ നാല് പേര്‍ക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തൈക്കാട് സോണില്‍ രോഗികളില്ല. പൂക്കോട് സോണിലെ 37-ാം വാര്‍ഡില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്കും 26, 33, 39 എന്നീ വാര്‍ഡുകളില്‍ ഓരോരുത്തരുമാണ് രോഗികളായത്. അര്‍ബന്‍ സോണിലെ 33-ാം വാര്‍ഡില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്കും 26, 39 എന്നീ വാര്‍ഡുകളില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും രോഗം കണ്ടെത്തി.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *