ഒരു പേടിയുമില്ല, നന്നായി വോട്ട് ലഭിക്കും, വിജയിക്കും; ഇ.ശ്രീധരൻ.

പാലക്കാട് ⬤ പാലക്കാട്ട് ഇത്തവണ എൻഡിഎയ്ക്കുതന്നെ വിജയിക്കാനാകുമെന്നും ഒരു പേടിയുമില്ലെന്നും മെട്രോമാൻ ഇ.ശ്രീധരൻ. തനിക്കു നന്നായി വോട്ടു ലഭിക്കും. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണെന്നും പാലക്കാട് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *