ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് രണ്ടാം തവണയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻമാർ

ഗുരുവായൂർ: 2020-21 കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർ കോളേജിയറ്റ് ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പഴശ്ശിരാജ കോളേജ് പുൽപ്പളളിയിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി 25,26 ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നു. കോമ്പൗണ്ട് റൗണ്ട്, ഇന്ത്യൻ റൗണ്ട് എന്നീ ഇനങ്ങ ളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും റിക്കർവ് റൗണ്ട് ഇനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി കൊണ്ട് ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി.

കോമ്പൗണ്ട് ഇനത്തിൽ അജന വിനോദ് സ്വർണ്ണ മെഡലും ദേവീകൃഷ്ണ ആർ നായർ വെളളി മെഡലും കരസ്ഥ മാക്കി ഇന്ത്യൻ റൗണ്ടിൽ ആനന്ദി ടി.എം സ്വർണ്ണ മെഡലും, അതുല്യ കെ സോമൻ വെങ്കല മെഡലും കരസ്ഥമാക്കി. റിക്കർവ് റൗണ്ടിൽ ഐശ്വര്യ എ.വി നാലാം സ്ഥാനം നേടി. ആൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ മെഡൽ ലഭിച്ച 8 കുട്ടികൾ അർഹത നേടി.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *