പന്ത്രണ്ടാമത് കലാസാഗർ പുരസ്‌കാരത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം കലാസ്വാദകരിൽ നിന്നും ക്ഷണിക്കുന്നു

പാലക്കാട് തൗര്യത്രിക കലയായ കഥകളിയുടെ സമസ്തമേഖലയിലും തന്റേതായ കയ്യൊപ്പു പതിപ്പിച്ച യശ:ശരീരനായ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ സ്മരണക്കായി കലാസാഗർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശം കലാസ്വാദകരിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു.

കഥകളി വേഷം, സംഗീതം, ചെണ്ട, മദ്ദളം, ചുട്ടി തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ കലാകാരന്മാരെയും ഓട്ടൻതുള്ളൽ, ചാക്യാർകൂത്ത്‌, കൂടിയാട്ടം, മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം, കുച്ചുപ്പുടി, തായമ്പക, പഞ്ച വാദ്യത്തിലെ തിമില, മദ്ദളം, ഇടക്ക, ഇലത്താളം, കൊമ്പ് എന്നീ കലാവിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച കലാകാരന്മാരെയും ആണ് കലാസാഗർ പുരസ്‌കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നത്. 40നും 70നും ഇടയ്ക്കു പ്രായമുള്ളവരും കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കലാകാരന്മാരും ആയിരിക്കണം. നാമനിർദ്ദേശം സെക്രട്ടറി, കലാസാഗർ, കവളപ്പാറ, ഷൊർണ്ണൂർ, പാലക്കാട് 679523 എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അയക്കേണ്ടത്.

ആ പരമാചാര്യന്റെ സ്മരണ ശാശ്വതീകരിക്കുന്നതിനായി 2021 മെയ് 28നു 97-ാം ജന്മവാര്ഷികം ധന്യമായ ഒരു പിറന്നാളിന്റെ ഓര്മ്മ കലാസാഗർ ആഘോഷിക്കുന്നു. പുരസ്‌കാരങ്ങൾ തദവസരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കലാസാഗർ സെക്രെട്ടറി രാജൻ പൊതുവാളിനെ 8129669995 നമ്പറിൽ ബസപ്പെടാവുന്നതാണ്

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *