ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട് മാണിക്കത്ത് സാവിത്രിയമ്മനിര്യാതയായി

ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട് മാണിക്കത്ത് സാവിത്രിയമ്മ W/O Late V S MENON (ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ) 15/01/2021 10:20pm ന് ഭഗവത് പാദം പൂകി. സംസ്കാരം 16 ജനുവരി 2021ന് വൈകുന്നേരം. മക്കൾ അനിത, കൃഷ്ണദാസ്, രാജീവ്.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *