ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസത്തോളമായി വെള്ളം പാഴായിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പരാതി ഉയരുന്നു.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here