ഗുരുവായൂരില്‍ 4 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഗുരുവായൂര്‍: നഗരസഭ പരിധിയില്‍ നാല് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.പൂക്കോട്,തൈക്കാട് സോണുകളില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് വീതമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.അര്‍ബന്‍ സോണില്‍ രോഗികളില്ല.നഗരസഭ 6,10,33,37 എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലുള്ള ഓരോരുത്തരിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *