ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാരായണീയ ദിനമാണ് ഞായറാഴ്ച. കോവിഡ്, വ്യാപനംമൂലം ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളുമില്ലാതെ ഈ ദിനം കടന്നുപോകും. നാരായണീയ ദിനാഘോഷഭാഗമായി തോട്ടം ശ്യാം നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന മാസം ആറിന് നാരായണീയ സപ്താഹം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നാരായണീയ സപ്താഹം അവസാനിപ്പിച്ചു. നാരായണീയ ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമ്പൂർണ നാരായണീയ പാരായണം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here