റോഡ് നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ടാർ, ടാങ്കർ ലോറിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി ടാർ മുഴുവൻ റോഡിൽ ഒഴുകി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു…

ചേറ്റുവ: റോഡിന്റെ റീടാറിങ്ങിനായി ചേറ്റുവയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ടാർ ടാങ്കർലോറിയുടെ ടാങ്കിൽ നിന്നും ടാർ പകർത്തുന്നതിനിടയിൽ പൈപ്പിന്റെ നിപ്പിൾ ഊരിപോന്ന് ടാങ്കർലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാർ മുഴുവൻ റോഡിലേക്ക് ഒഴുകി റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ വശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണറിലേക്ക് ടാർ ഒഴുകി നിറയുകയും, അതിന്റെ സമീപത്തുള്ള മോട്ടോർഷഡ്ഡിലും ടാർ കയറിയതിനാൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

റീടാറിങ്ങിനായി കൊണ്ടുവന്ന ടാങ്കർ ലോറിയിലെ ടാർ ഒഴുകി പോയി കുടിവെള്ള കിണറ്റിലും പരിസരത്തും ടാർ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം.

ടാർ ഒഴുകി പരന്നതിനാൽ വാഹന ഗതാഗതം ഒരുമണിക്കൂറോളം സ്തംഭിച്ചു. റോഡ് പണിക്കായി കരുതിയിരുന്ന മണലും, മെറ്റലും റോഡിലേക്ക് കോരിയിട്ടതിന് ശേഷമാണ് വാഹന ഗതാഗതം പുന:സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടാർ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കിണർ വൃത്തിയാക്കി, കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പരിസരവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *