ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പുന്നത്തൂർ ആനക്കോട്ട സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു. അഞ്ചു മാസത്തിലേറെയായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ആനക്കോട്ടയിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സന്ദർശകരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം.


അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ദിനംപ്രതി നിരവധി സന്ദർശകരുണ്ടായിരുന്ന ആനക്കോട്ടയിൽ, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇടതടവില്ലാതെ പെയ്ത മഴയിലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഗജവീരന്മാരെ കാണാൻ സന്ദർശകരെത്തി.

Was this page useful?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Votes: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here