ഗുരുവായൂർ: കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ബി.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എഴാം റാങ്ക് നേടി നാടിന് അഭിമാനമായി വൃന്ദ.ടി വൈലത്തൂർ ,തെക്കേകര വന്ദനയുടെയും ,’ അന്തരിച്ച നൊട്ടത്ത് നന്ദകമാറിൻ്റെ മൂത്ത മകളാണ്. ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here