ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമി രോഹിണിയുടെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം വക, പതിവു പോലെയുള്ള ഭാഗവത സപ്താഹത്തിനു തുടക്കമായി. നാലമ്പലത്തിലെ വാതിൽ മാടത്തിൽ കീഴ്ശാന്തി മേലേടം കേശവൻ നമ്പൂതിരി മാഹാത്മ്യ പാരായണം നടത്തി. രാവിലെ 6.30 മുതൽ 12.30 വരെയും വൈകിട്ട് 4.30 മുതൽ 6.30 വരെ യുമാണ് സപ്താഹം നടക്കുന്നത് .

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ മേലേടം കേശവൻ നമ്പൂതിരി മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അഷ്ടമി രോഹിണി ദിവസമായ 13ന് വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം പാരായണം ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ അഷ്ടമി രോഹിണി സപ്താഹത്തിന് സമാപനമാകും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here