ഗുരുവായൂർ: സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയംനേടിയ റുമൈസ ഫാത്തിമക്ക് ഞങ്ങൾ ചാവക്കാട്ടുകാർ ഖtത്തർ ഉപഹാരം നൽകി അഭിനന്ദിച്ചു.

ഗ്ലോബൽ കൺവീനർ പി, പി, അബ്ദുൾ സെലാം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് അബ്ദുൾ അസീസ് ചാലിയത്ത് , എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സുധീർ പി, വി, എന്നിവർ നൽകി ആദരിച്ചു

റൂമൈസയുടെ അർപ്പണബോധവും കഠിനശ്രമവും കുട്ടിക്കാലം മുതലേയുള്ള സിവിൽ സർവിസിനോടുള്ള അഭിനിവേശവും അവർക്ക് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചു. റുമൈസയുടെ ഈ വിജയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പ്രചോദനമായി എടുത്ത് ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

Was this page useful?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Votes: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here