ഗുരുവായൂർ ⬤ കനത്ത മഴയെതുടർന്ന് വെള്ളകെട്ട് മൂലം ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാത്ത ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ 38 – വാർഡിലെ റോഡുകൾ കൗൺസിലർ ടി.കെ.വിനോദ് , പൂക്കോട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിണ്ടൻറ് കെ.ആർ.ബാലകൃഷ്ണൻ, അൻസാർ, സുബീഷ് താമരയൂർ, ഷെരീഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി.വെള്ളം കയറിയ കാനയും തോടും വൃത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തികളിൽ എസ്സ് .ഐ.ഓ. താമരമയ്യൂർ യൂണിറ്റും, നിരവധി ക്ലബ് അംഗങ്ങളും നേത്യത്വം നൽകി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here