തിരുവനന്തപുരം ⬤ കേരളത്തിൽ 1420 പേർക്ക് കൂടി ശനിയാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും 485 പേർക്കും, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 173 പേർക്കും, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും 169 പേർക്കും, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും 114 പേർക്കും, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും 101 പേർക്കും, കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 73 പേർക്കും(ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞു), തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും 64 പേർക്കും, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും 57 പേർക്കും, കൊല്ലം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 41 പേർക്ക് വീതവും, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 39 പേർക്കും, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും 38 പേർക്കും, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും 15 പേർക്കും, വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 10 പേർക്കുമാണ് ഇന്ന് രോഗ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇതിൽ 60 പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും 108 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 1216 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്.

രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 1715 പേരുടെപരിശോധനാഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്.തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും 777 പേരുടെയും, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും 165 പേരുടെയും, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 110 പേരുടെയും, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും 100 പേരുടെയും, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും 91 പേരുടെയും, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും 78 പേരുടെയും, തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും 72 പേരുടെയും, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും 62 പേരുടെയും, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും 60 പേരുടെയും, വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 55 പേരുടെയും, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും 47 പേരുടെയും, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 46 പേരുടെയും, കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും 33 പേരുടെയും, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും 19 പേരുടെയുംപരിശോധനാഫലം ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയത്. നിലവിൽ12109പേർ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here