കോഴിക്കോട് ⬤ കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇപ്പോൾ( 7/08/2020 ,7.15pm) അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ദുബായ് കോഴിക്കോട് എയർ ഇന്ത്യ IX1344 വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയതവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു.

0495 2376901

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here