കരിപ്പൂര്‍: കരിപ്പൂര്‍ വിമാനാപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്പറുകള്‍ ചുവടെ.

ADVERTISEMENT

വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ പേരുകള്‍ (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here