ഗുരുവായൂരിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത റസ്റ്റോറന്റ് നഗരസഭ പൂട്ടിച്ചു.

ഗുരുവായൂർ: പഴകിയ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത റസ്റ്റോറന്റ് നഗരസഭ പൂട്ടിച്ചു. ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേ നടയിൽ മാവിൻ ചുവടിന് സമീപം ഡ്രീം വേൾഡ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഒ പേഴ്സ്യ എന്ന റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തത്.

ശനിയാഴ്ച്ച രാത്രി ഇവിടെ നിന്നും പാർസൽ വാങ്ങിയ ചിക്കൻ പഴകിയതായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ച് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഞായറാഴ്ച്ച വൈകീട്ട് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പാകം ചെയ്ത ബീഫ് ഫ്രൈ 3 കിലോ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് റസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അടിയന്തിരമായി രാത്രി തന്നെ റസ്റ്റോറന്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ കാണിച്ച് നഗരസഭ സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി.