ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സമര്‍പ്പണമാണ് ബലിപെരുന്നാള്‍ മാനവരാശിക്ക് നല്‍കുന്ന സന്ദേശം. ഈ മഹാമാരിക്കിടയിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ പൊലിമയില്ലാതെ ഏവർക്കും guruvayoorOnline.com വലിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here