പ്ലസ്ടു പരീക്ഷക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ താമരയ്യൂർ 38-ാം വാർഡ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമോദനം.

ഗുരുവായൂർ ⬤ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരുവായൂർ മുൻസിപ്പാലറ്റി താമരയ്യൂർ 38-ാം വാർഡ് യൂത്ത്കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മാദാനം നടത്തി അനുമോദിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് നിയോജകമണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സുബീഷ് താമരയ്യൂർ, റിഷി ലാസർ, നിസാമുദ്ധിൻ, വാർഡ് കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ടൻ്റ് ആൻ്റ്ണി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് വാർഡ് പ്രസിഡണ്ടൻ്റ് ഷെമീർ, രണൻ. എന്നിവർ നേത്യത്വം നൽകി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here