തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 36 പേർക്ക് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1103 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ADVERTISEMENT

ഇന്ന് രോഗമുക്തി ആയവർ – 1049
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇന്ന് 838 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഉറവിടമറിയാതെ – 72

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

 • തിരുവനന്തപുരം – 240
 • കൊല്ലം – 80
 • പത്തനംത്തിട്ട – 52
 • കോട്ടയം – 77
 • ഇടുക്കി – 40
 • ആലപ്പുഴ – 102
 • എറണാംകുളം – 79
 • തൃശ്ശൂർ – 36
 • പാലക്കാട് – 35
 • മലപ്പുറം – 68
 • കോഴിക്കോട് – 110
 • വയനാട് – 17
 • കണ്ണൂർ – 62
 • കാസർകോഡ് – 105
 • ഇന്ന് മരണം – 5
 • വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ – 119
 • മറ്റ്സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവർ – 106

പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ – 34

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here