തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 33 പേർക്ക് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 885 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ADVERTISEMENT

ഇന്ന് രോഗമുക്തി ആയവർ – 968

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇന്ന് 724 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഉറവിടമറിയാതെ – 56

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

 • തിരുവനന്തപുരം – 167
 • കൊല്ലം – 133
 • പത്തനംത്തിട്ട – 23
 • കോട്ടയം – 50
 • ഇടുക്കി – 29
 • ആലപ്പുഴ – 44
 • എറണാംകുളം – 69
 • തൃശ്ശൂർ – 33
 • പാലക്കാട് – 58
 • മലപ്പുറം – 58
 • കോഴിക്കോട് – 82
 • വയനാട് – 15
 • കണ്ണൂർ – 18
 • കാസർകോഡ് – 106

ഇത് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 16995 പേരാണ് രോഗബാധിതർ.

ഇന്ന് മരണം – 4

വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ – 64
മറ്റ്സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവർ – 68

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here