കുന്ദംകുളം: കഴിഞ്ഞദിവസം പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും മത്സ്യം വാങ്ങി കച്ചവടം നടത്തിയ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ മത്സ്യ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒമ്പതാം വാർഡ് നോങ്ങല്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുടെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി.ഇവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെ ബദ്ധപ്പെടുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here