ചാവക്കാട്: നഗരസഭയിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മേഖലയിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക. നഗരസഭാധ്യക്ഷനും കൗൺസിലർമാരും നഗരസഭ ജീവനക്കാരും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയി. നഗരസഭയിലെ നൈപുണ്യ പരിശീലന (എൻ.യു.എൽ.എം) വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൗൺസിലർമാരും ജീവനക്കാരുമടക്കം നൂറോളം പേരുടെ സ്രവം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നു പരിശോധനയ്ക്കെടുക്കും. കുന്നംകുളം, ചാവക്കാട് നഗരസഭകളുടെ ചുമതലയുള്ള എൻയുഎൽഎം ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നാകാം രോഗം പകർന്നതെന്നു കരുതുന്നു.

ADVERTISEMENT

ഇദ്ദേഹത്തിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എൻയുഎൽഎം വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടു ജീവനക്കാരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും ഇവരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരാൾക്കാണു രോഗമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായത്. ഒരു മാസം മുൻപു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ 9 ജീവനക്കാർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതുമൂലം ആശുപത്രിയും ചാവക്കാട് നഗരവും അടച്ചിരുന്നു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here