തൃശ്ശൂർ: തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 32 പേർക്ക് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 722 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ADVERTISEMENT

ഇന്ന് രോഗമുക്തി ആയവർ – 228

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇന്ന് 481 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഉറവിടം അറിയാതെ – 34

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

തിരുവനന്തപുരം – 339
കൊല്ലം – 42
പത്തനംത്തിട്ട – 39
കോട്ടയം – 13
ഇടുക്കി – 26
എറണാംകുളം – 57
തൃശ്ശൂർ – 32
പാലക്കാട് – 25
മലപ്പുറം – 42
കോഴിക്കോട് – 33
വയനാട് – 13
കണ്ണൂർ – 25
കാസർകോഡ് – 18

സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 10225 പേരാണ് രോഗബാധിതർ.

മരണം – 2

വിദേശം – 157
അന്യസംസ്ഥാനം -62

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here