ഗുരുവായൂർ: ശതാഭിക്ഷിക്തനായ ചൊവല്ലൂർ ക്യഷ്ണൻകുട്ടിയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്നേഹാദരം നൽകി.ചൊവല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ TN പ്രതാപൻ MP പൊന്നാടയണിയിച്ചു, ഉപപഹാരം നൽകി. വി.വേണുഗോപാൽ,
ഓ.കെ.ആർ മണികണ്ഠൻ ,ബാലൻ വാറണാട്, ആർ.എ.അബൂബക്കർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.

ADVERTISEMENT
മലയാളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത എഴുത്തുകാരൻ ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബഹു. ടി എൻ പ്രതാപൻ എംപി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്ത്..

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here