കുന്നംകുളം: കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 8-ാം വാർഡിനെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ 07, 10, 11, 15, 17, 19, 25, 26 ഡിവിഷനുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി തുടരും.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here