കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ്.

ADVERTISEMENT

ജീവനക്കാരിയുടെ ഭർത്താവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹെൽത്തിലെ 18 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here