തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗുരുവായൂർ, ആമ്പല്ലൂർ, തൂമ്പക്കോട്, വെള്ളിക്കുളങ്ങര, ഇരിങ്ങാലക്കുട, എടമുട്ടം, പൊറത്തിശ്ശേരി, ചാലക്കുടി, പൂമംഗലം സ്വദേശികൾക്ക്.

ADVERTISEMENT

ആമ്പല്ലൂർ സ്വദേശി( 30 വയസ്സ് പുരുഷൻ),12.06.2020 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന തൂമ്പക്കോട് സ്വദേശി(37 വയസ്സ്, പുരുഷൻ),12.06.2020 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്വദേശ(34 വയസ്സ്, പുരുഷൻ) ദുബായിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി(23 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന എടമുട്ടം സ്വദേശി(59 വയസ്സ്, സ്ത്രീ), കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന പൊറത്തിശ്ശേരി സ്വദേശി(58 വയസ്സ് പുരുഷൻ), വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി(24 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടി സ്വദേശി(38 വയസ്സ്, പുരുഷൻ),11.06.2020 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി( 4 വയസ്സ്, പെൺകുട്ടി),16.06.2020 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന പൂമംഗലം സ്വദേശി(30 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), 13062020 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി(35 വയസ്സ്, പുരുഷൻ),14.06.2020 ന് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി(46 വയസ്സ്, പുരുഷൻ) എന്നിവരടക്കം12 പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിലെ. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിലെ വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ 14, 15 വാർഡുകൾ എന്നിവ പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളായി.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here