ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഇലക്ഷൻ 2020 വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻ ക്രമക്കേട്. മരിച്ചവരും, നഗരസഭയിൽ താമസമില്ലാത്തവരും, ആവർത്തനവും പുതിയ പട്ടികയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണം എന്ന് ആവിശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്‌ കൗൺസിലർ ആന്റോ തോമസ് പരാതി നൽകി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here