പുന്നയൂർക്കുളം: അണ്ടത്തോട് പുല്ലൂണിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടി.വി നൽകി ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പുന്നയൂർക്കുളം വെസ്റ്റ് മേഖല കമ്മറ്റി. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതിസന്ധിയിലായ കുടുംബത്തിനാണ് പ്രവർത്തകർ ടി.വി വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയത്. പുന്നയൂർക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.ഡി ധനീപ് ടി.വി കൈമാറി. സി.പി.എം പുന്നയൂർക്കുളം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം.കെ ബക്കർ, വാർഡ് മെമ്പർ നൗഷാദ്, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പുന്നയൂർക്കുളം വെസ്റ്റ് മേഖല സെക്രട്ടറി എം.ബി സുജീഷ്, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പുന്നയൂർക്കുളം വെസ്റ്റ് മേഖല പ്രസിഡന്റ് അഷ്കർ മുക്രിയകത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here