കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ എർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്. മദ്യ വിൽപ്പനശാലകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനാണ് ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രമായി ഇളവ് നൽകിയത്.

ADVERTISEMENT

വിവിധ കോഴ്‌സുകളുടെ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. കെ- മാറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള പ്രവേശ പരീക്ഷകൾ ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരില്‍ പല‍ര്‍ക്കും ഇതര ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുളള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായി പൊതുഗതാഗതം സംവിധാനത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല.

കടകള്‍ തുറക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്. ബാറുകളും ബെവ്കോ ഔട്ട്‍ലെറ്റുകളും കളളുഷാപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കും. ബാറുകളില്‍ മദ്യവില്‍പ്പന മാത്രമായിരിക്കും. സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു ദിവസങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here