ഗുരുവായൂർ: പൂക്കോട് മണ്ഡലം 2 )ം വാർഡ് UDF കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ TN പ്രതാപൻ്റെ EDU- CARE പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സ്മാർട്ട് ടിവി വിതരണം ബഹു: TN പ്രതാപൻ MP ഉത്ഘാടനം നിർവഹിച്ചും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് TA ഷാജി അധ്യക്ഷനായി, OKR .മണികണ്ഠൻ. ഗിരിഷ്തെടുവിൽ, ആൻ്റോ തോമസ്, vk.വിമൽ ,നൗഫൽ ജമാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here