ചാവക്കാട് : ശൂർ ജില്ലയിലെ നാലുമണിക്കാറ്റ് കയാക്കിങ്ങ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ water ambulance ന്റെ ഉത്ഘാടനം കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. ഉമ്മർ കുഞ്ഞി, വാർഡ് മെമ്പർ റസിയ അമ്പലത്ത്, കയാക്കിങ്ങ് ക്ലബ് പ്രഡിഡന്റ് അബ്ദു റൗഫ്,സെക്രട്ടറി ഫാത്തിമ റിംസിം , കോർഡിനേറ്റർ മനോമി, വിംബിനോ, സ്റ്റാർ ലൈൻ,മാസ്ക്,കറുകമാട് കലാ സാംസ്‌കാരിക വേദി എന്നി ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ സാനിധ്യത്തിൽ നിർവഹിച്ചു. കൂടാതെ പ്രളയ രക്ഷപ്രവർത്തന ക്ലാസ്സും നടത്തി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here