ന്യൂഡൽഹി/ ഗുരുവായൂർ: അക്സായി ചിൻ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമാണെന്നും ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ബിജെപി എംപി. അക്സായി ചിൻ മാത്രമല്ല, ഗിൽഗിത് – ബാൾട്ടിസ്താൻ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ലഡാക്കിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും 1962-ലെ ഇന്ത്യയല്ല 2020-ലെ ഇന്ത്യയെന്നും ലഡാക്കിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി ജംയാങ് സെറിംഗ് നംഗ്യാൽ

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here