തൃശൂർ: ഇന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് 8 പേര്‍ക്ക് . കയ്പമംഗലം, ചെന്ത്രാപ്പിന്നി, ചാലക്കുടി, മേലൂർ, എരുമപ്പെട്ടി, കുന്നംകുളം, ഇഞ്ചമുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾക്കാണ് രൊഗം സ്വീകരിച്ചത്. 11.06 2020 ന് ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന കയ്പമംഗലം സ്വദേശി( 23 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), 06.06.2020 ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സ്വദേശി(65 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), 04.06.2020 ന് മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി(58 വയസ്സ്, സ്ത്രീ), 10.06.2020 ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന മേലൂർ സ്വദേശി(64 വയസ്സ്, സ്ത്രീ), 07.06.2020 ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി(34 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), 12.06.2020 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി(34 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), 05.06 2020 ന് ദോഹയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇഞ്ചമുടി സ്വദേശി (23 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), 11.06 2020 ന് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി(48 വയസ്സ്, പുരുഷൻ എന്നിവരടക്കം 8 പേർക്കാണ് ഇന്ന് ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here