വടക്കേകാട്: വടക്കേകാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായതിനെത്തുടർന്ന് DMO യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം CHC യിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകുന്നു. ആശുപത്രി അടച്ചിടാനും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here