ഗുരുവായൂർ: നടാം നമ്മുക്ക് ഒരു തൈ തുടരാം ഈ ഭൂമിയിൽ “എന്ന സന്ദേശം നൽകി കൊണ്ട് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ വാർഡ് 23 ൽ വീടുകളിലേക്ക് വൃക്ഷതൈ വിതരണം വാർഡ് കൗൺസിലർ പ്രിയ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, KPAറഷീദ്, പ്രതീഷ് ഓടാട്ട്, സുബൈർVA, കൃഷ്ണദാസ് പൈകാട്, മിഥുൻ പൂക്കൈതക്കൽ, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here