ചാവക്കാട് : ചാവക്കാട് MRRM ഹൈസ്കൂൾ 1984- 1985 SSLC ബാച്ചിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാരിറ്റി, സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രൂപികരിച്ച “Caring Handട” എന്ന സംഘടനയുടെ നേത്രത്വത്തിൽ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപ്രത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സർജിക്കൽ മാസ്ക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംഘടന ഭാരവാഹികളായ. എം . പവിത്രൻ, കെ.പി. ഹരിലാൽ, നൗഷാദ് തെക്കുംപുറം എന്നിവർ ചേർന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ: പി.കെ.ശ്രീജക്ക് മാസ് ക്കുകൾ കൈമാറി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി.വി.അജയകുമാർ, എ.എം. ജവഹർ, മനോജ് ടി ബാലൻ, സി.എ.പഞ്ചനാഥൻ, സി.കെ.ജയതിലകൻ. നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ശേശമ്മ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here