ഗുരുവായൂർ: തൈക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മറ്റിയുടെയും, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ  9, 21 വാർഡിലെ ചില സുമനസുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭകലെ 21,9, വാർഡിലും 10 വാർഡിലെ കാരാട്ട് പറമ്പിലും താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ 170 കുടുംബങ്ങൾക്ക്  ഭക്ഷ ധാന്യ കിറ്റുകളും പഠനോപകരണങ്ങളും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ പി. എസ്. രാജൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് വാർഡ് പ്രസിഡണ്ട്മാരായ ഷംസുദ്ദീൻ പുതുവീട്ടിൽ, അൽജോ ചക്രമുക്കിൽ മുൻ കൗൺസിലർ ബിജി ജോൺസൻ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകരായ സി. കെ ബാലൻ, ആൻ്റണി, റംഷാദ് എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പുലിക്കോട്ടിൽ ജൈക്കബ്ബിന് കിറ്റ് കൈമാറി തുടക്കം കുറിച്ചു.

Was this page useful?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Votes: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here