കുന്നംകുളം: കുന്നംകുളം ബഥനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയമം ലംഘിച്ച് പ്രവേശനം നടത്തി 30 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്.
കുന്നംകുളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബഥനി സ്‌കൂളില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയമം ലംഘിച്ച് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ മൂപ്പതോളം പേര്‍ക്കെരെ കുന്നംകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തു. സ്‌കൂള്‍ അതികൃതരായ അഞ്ച് പേര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കളായ 25 പേര്‍ക്കുമെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ 21 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് പരീഷ നടത്തിയത്.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here