വീട്ടിലെ അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലായ്മ ആരോഗ്യപരവും ധനപരവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ചൈനീസ് ജ്യോതിഷമായി ഫെങ് ഷൂയിയില്‍ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോള്‍ ഇത്തരം അശ്രദ്ധകള്‍ ബന്ധങ്ങളില്‍ വിള്ളലുണ്ടാക്കാന്‍ വരെ കാരണമാകുമെന്നും പറയുന്നു. ഫെങ് ഷൂയി അത്ര സങ്കീര്‍ണമായ ഒരു കാര്യമല്ല, അല്‍പം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഫെങ് ഷൂയി പ്രകാരമുള്ള ചില മോഡിഫിക്കേഷനുകള്‍ നമ്മുടെ താമസസ്ഥലങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. ഇവ പൊസിറ്റീവ് എനര്‍ജി വര്‍ധിപ്പിയ്ക്കുകയും ജീവിതത്തിന് പ്രകാശം നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

ADVERTISEMENT

ONLINE CONSULTATION FORM