ഗുരുവായൂർ: ക്ഷേത്രം കീഴ്ശാന്തി ചെറുതയൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി (70) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: രാധ അന്തർജനം. മക്കൾ: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി (ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം കീഴ്ശാന്തി), ഡോ. മനു നമ്പൂതിരി (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ തിരുവനന്തപുരം).
മരുമക്കൾ: മായ അന്തർജനം, ശ്രീജിത അന്തർജനം

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here