ഗുരുവായൂർ: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും, ആശയറ്റ രോഗികൾക്കും, നിരാലംബർക്കും, കിടപ്പു രോഗികൾക്കും ഉള്ള പരിചരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തീൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയ അനിൽ കല്ലാറ്റിനിത്  തിരക്കു പിടിച്ച സമയം.

ആർദ്രം പാലിയേറ്റിവ് കെയർ  സെൻ്റർ ചെയർമാനും ഗുരുവായൂരിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ അനിൽ കല്ലാറ്റിന് ഇപ്പോൾ  കൊറോണയുമില്ല ലോക് ഡൗണുമില്ല.

വർഷങ്ങളായി  നൂറു കണക്കിന് കിടപ്പു രോഗികളെയാണ് അനിൽ യാതൊരു ലാഭേഛയുമില്ലാതെ വീടുകളിലെത്തി അവർക്കു സ്വന്തന സ്പർശമേകുന്നത്. അത് മരുന്നായും, പ്രവർത്തിയായും, മറ്റു ഉപകരണങ്ങളായും. ആ കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെ തന്നെ.

ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് മടക്കിയ കിടപ്പു രോഗികളിൽ പലർക്കും അനിലിൻ്റെ സാമിപ്യമാണ് മരുന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദം.

കൊറോണ ലോക് ഡൗൺ ആയതു മൂലം സാധാരണക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് പോലും, ഒരു ഫോൺ വിളിയിൽ ഓടി എത്തുന്നു അനിൽ കല്ലാറ്റ്, കിടപ്പു രോഗികളുടെ സന്തോഷത്തിനായ്…

മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന, വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന അനിൽ കല്ലാറ്റിനും കുടുംമ്പത്തിനും ആയുരാരോഖ്യ സൗഖ്യം നേരാത്ത അനുഭവസ്ഥർ ഉണ്ടാവാനിടയില്ല.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here