തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദേശ മലയാളികളുടെ എണ്ണം 4.13 ലക്ഷമായി. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 1,50,054 മലയാളികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം 5.63 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. അതേസമയം ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരാനുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ്. വിദേശത്തുനിന്നും മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികളിൽ 61,009 പേർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ 9827 ഗർഭിണികളും 10,628 കുട്ടികളും 11,256 വയോജനങ്ങളുമാണ്. കൂടാതെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ 2902 വിദ്യാർത്ഥികളും മടങ്ങിവരും.

ADVERTISEMENT

വാർഷികാവധിക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 70,638 പേരും, സന്ദർശന വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 41,236 പേരും വിസകാലാവധി കഴിഞ്ഞതും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവരുമായ 27,100 പ്രവാസികളും മടങ്ങിവരാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജയിൽ മോചിതരായ 806 പേരും മറ്റുള്ള കാരണങ്ങളാൽ 1,28,061 വിദേശ പ്രവാസികളും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദേശ മലയാളികളുടെ പേരു വിവരവും മുൻഗണനാക്രമവും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും അതത് രാജ്യത്തെ എംബസികൾക്കും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് നടപടിയായി.
കർണാടകയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരാൻ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷത്തോളമായി. ഇവിടെനിന്നും 49,233 പ്രവാസികളാണ് ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് 45,491 പേരും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് 20,869 പേരും സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാനായി നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here