ഗുരുവായൂർ: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി പാപ്പാന്മാർക്ക് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗം നൽകുന്ന മാസ്കുകൾ ഗുരുവായൂർ ആനത്താവളത്തിൽ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ്.വി. ശിശിർ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന ആന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കൈയിൽനിന്ന് മാസ്ക് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. ആനകൾക്കും കോവിഡ് വരുമെന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പാവം.😀

ചിത്രം പകർത്തിയത് : ഉണ്ണി ഭാവന

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here