ഗുരുവായൂർ : കൊറോണ സമയത്ത് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ആന്റോ തോമസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കിറ്റുകൾ നൽകി ഉദഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്‌ സി.എസ്. സൂരജ് സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here