മലയാളം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഇന്ന് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

ADVERTISEMENT

📺 AsianetSD
07.00am : അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്
10.00am : ഒരു മറവത്തൂർ കനവ്
01.00pm : എന്നും എപ്പോഴും
04.00pm : നേരറിയാൻ CBI
07.00pm : ദൃശ്യം
10.30pm : അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി

📺 AsianetHD
07.00am : ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി
10.00am : ഒരു മറവത്തൂർ കനവ്
01.00pm : എന്നും എപ്പോഴും
04.00pm : നേരറിയാൻ CBI
07.00pm : ദൃശ്യം
10.30pm : അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി

📺 SuryaTV & #SuryaTVHD
09.00am : സേതുരാമയ്യർ CBI
02.00pm : മേക്കപ്പ്മാൻ
09.30pm : തിളക്കം

📺 Zeeകേരളം
09.30am : ആൻഡ് ദ് ഓസ്ക്കാർ ഗോസ് ടു
03.00pm : രെക്ക
06.30pm : മാംഗല്ല്യം തന്തുനാനേന

📺 MazhavilManorama
09.00am : കിംഗ് ലയർ
01.00pm : കാട്രിൻമൊഴി
05.00pm : മിഡിൽ ക്ലാസ് അപ്പായി

📺 FlowersTV
09.00am : ദ് ട്രൂത്ത്
01.00pm : ഗർഭശ്രീമാൻ
04.30pm : ആന അലറലോടലറൽ
10.30pm : മിത്ര് മൈ ഫ്രണ്ട്

📺 KairaliTV
07.00am : കിഴക്കുണരും പക്ഷി
10.00am : പരുത്തിവരൻ
01.00pm : മദ്രാസ്
04.00pm : ഓൾ ഇൻ ഓൾ അഴകുരാജ
09.30pm : വിഷ്ണുലോകം

📺 AmritaTV
8.00am : രാക്കിളിപ്പാട്ട്
1.30pm : റൺ
4.00pm : ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി

📺 KairaliWE
07.00am : കുറ്റപത്രം
10.30am : തലൈവാ
03.00pm : മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത്
08.30pm : ഇഷ്ക്

📺 KaumudyTV
08.00am : ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ

📺 AsianetMovies
07.00pm : ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥപറയാം
09.30am : പുത്തൻപണം
12.30pm : ഒരു മരുഭൂമിക്കഥ
03.30pm : ഷെർലക്ക് ടോംസ്
06.30pm : ഉണ്ട
09.30pm : ജനുവരി ഒരു ഓർമ്മ

📺 AsianetPlus
07.00am : മാനത്തെ വെള്ളിത്തേര്
09.30am : കാസനോവ
12.30pm : വർഷം
03.30pm : ദ് പ്രിൻസ്
06.30pm : രാപ്പകൽ
09.30pm : പ്രിയപ്പെട്ട കുക്കു

📺 SuryaMovies
07.00am : ഭാര്യ ഒന്ന് മക്കൾ മൂന്ന്
10.00am : രാധാമാധവം
01.00pm : പൂമുഖപ്പടിയിൽ നിന്നെയും കാത്ത്
04.00pm : യുവതുർക്കി
07.00pm : കനൽ
10.00pm : ചുക്കാൻ

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here